Tematyka i program konferencji

Proponujemy dyskusję, która będzie oscylować wokół następujących zagadnień

Tematyka

 • Media w społeczeństwach demokratycznych, autorytarnych i totalitarnyh
 • Narzędzia i metody wykorzystywane w kampaniach wyborczych
 • Znaczenie mediów w ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • Wokół propagandy politycznej, informacji i dezinformacji – aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Rola mediów społecznościowych w polityce
 • Organizacje międzynarodowe wobec zagrożeń dezinformacji
 • Ograniczenie wolności słowa w poszczególnych państwach na świecie
 • Twórcy a cenzura w państwach autorytarnych i totalitarnych
 • Język polityki w mediach
 • Politycy w mediach. Ludzie mediów w polityce
 • Polityka w prasie, radiu i telewizji
 • Polityka w sztuce
 • Wizerunek polityki i polityków a film
 • Misja Radia Wolna Europa
 • Koronawirus a polityka
 • Medialny obraz migrantów

oraz zaproponowanych przez Państwa, które będą nawiązywać do tematu konferencji

Zgłoszenia proszę kierować do 31 października 2022 poprzez adres mailowy organizatora evlin@onet.pl