Media a polityka
w świecie XX i XXI wieku

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Previous
Next

Rola mass mediów w polityce jest oczywista dla odbiorców w każdym okresie historycznym. Podczas trzeciej konferencji naukowej z cyklu Polityka a media. Media a polityka XX i XXI wieku chcielibyśmy przyjrzeć się relacjom mediów z polityką w kontekście globalnym oraz interdyscyplinarnym. Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się 14 listopada 2019 r.

w Krakowie i dotyczyła Polski, druga natomiast miała miejsce w Warszawie

17 listopada 2021 r. i prelegenci odnieśli się do zagadnień europejskich. W spotkaniach wzięli udział naukowcy reprezentujący różne dyscypliny, dziennikarze i politycy.

Zakres tematyczny oraz cezury chronologiczne celowo zostały szeroko ujęte, aby zachęcić przedstawicieli różnych nauk do zaprezentowania wyników swoich badań. Zapraszamy historyków, medioznawców, politologów, socjologów, prawników, kulturoznawców, filologów oraz wszystkich zainteresowanych.  

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim.

Planujemy je w trybie stacjonarnym z możliwością wystąpienia zdalnego wedle preferencji
i wyboru prelegentów.

17 listopada 2022, Warszawa ul. Miła 2

(lub online)

Zgłoszenia proszę kierować do 30 września 2022 poprzez adres mailowy organizatora evlin@onet.pl

Koszt konferencji:

Stacjonarnie – 400 zł

Online – 300 zł

PATRONAT